Hakkımızda

“Çocuk Dostu Kentler” yaratmak için UNICEF kriterlerinin yaşama geçirilmesi amacıyla Türkiye’de çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Proje ile yönetime çocukların katılımının sağlanması, çocuk hakları konusunda bilinç oluşturulması ve eğitimler düzenlenmesi, çocuk haklarını gözeten bir belediye yapısı ve düzeni oluşturmak konusunda somut adımlar atılması hedeflenmiştir.

Şavşat Belediyesi altkatında bulunan ve Gençlik Merkezi ile ortaklaşa kullanılan alan Çocuk Belediyesine tahsis edilmiştir. Çocuk Belediyesi 2015 yılından itibaren Belediye çalışmalarında karar alıcı bir mekanizma olarak doğrudan katılmaktadır. Çocuk Belediyesi tarafından yapılması düşünülen çalışmalar Belediye Meclisi’ne sunulmakta ve kabul edilen maddeler yine Çocuk Belediyesi tarafından uygulamaya konulmaktadır.